ศึกษาดูงานญี่ปุ่น

คณะครูโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูพนิดา เอี่ยมนูญในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 มีนาคม 2559 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์