เพลงย้อนยุค

ตัวแทนนักเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์เข้าร่วมประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะ รางวัลชมเชยอีก2รางวัล

Additional information