sysbol กลับสู่หน้าหลัก
sysbol ข้อมูลทั่วไป
sysbol ธงชาติ
sysbol สัญลักษณ์ตราแผ่นดินประจำชาติ
sysbol การแต่งกาย
ประเทศเพื่อนบ้าน
sysbol บรูไนดารุสซาลาม
sysbol อินโดนีเซีย
sysbol กัมพูชา
sysbol ลาว
sysbol มาเลเซีย
sysbol เมียนมาร์
sysbol ฟิลิปปินส
sysbol สิงคโปร์
sysbol ไทย
sysbol เวียดนาม
 

ชุดแต่งกายประจำชาติดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

 

 

 ชุดประจำชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจำชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย  เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสสิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย 

    ผู้หญิง เรียกว่าบาจูกุรุง (Baju Kurung)   ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ผู้หญิงมุสลิมจะสวมผ้าคุมศีรษะในที่สาธารณะ และในสถานที่ราชการ

     ผู้ชายมุสลิม เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) จะแต่งกายเป็นทางการทั้งในสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ คือจะสวมเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่านุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง 

 
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทร 02-318-8028 www.mtynnw.ac.th